Capacitació i formació tècnica i vocacional Capacitació i formació tècnica i vocacional

Capacitació i formació tècnica i vocacional

De 20,4 milions de persones refugiades sota l’empara del mandat d’ACNUR, quasi la meitat té menys de 18 anys i aproximadament 8 milions estan en edat escolar

Al créixer en situacions de conflicte, son molt limitades les seues opcions i oportunitats educatives més enllà de l’escola primària i secundària. Els programes oficials de capacitació i formació tècnica i vocacional (Technical and Vocational Education and Training, TVET), que tenen un enfocament de mercat, poden tancar algunes d’aquestes bretxes per a lla joventut que es veu afectada per la crisis en comunitats desplaçades i d’acollida.

La TVET abasta formació, capacitació i desenvolupament d’habilitats relacionades amb un un ampli rang d’àrees professionals, productives, del sector de serveis i dels mitjans de vida. La TVET no es limita a la infantesa ni a la joventut, sinó que inclou també el desenvolupament professional, així com l’adquisició i actualització d’habilitats i coneixements de persones adultes. La inclusió de la joventut refugiada en cursos de capacitació i en diplomats formals i oficials li obrirà espais d’aprenentatge segurs, contribuirà a la cohesió social i fomentarà l’autosuficiència.

La TVET és un pilar essencial de la ruta 15by30 d’ACNUR: l’objectiu és assolir que el 15% dels joves refugiats (tant dones com homes) inicien i concloguen estudis superiors en 2023. Si s’amplia l’accés als programes oficials de formació i capacitació tècnica i vocacional, les persones refugiades podran formar-se a nivell tècnic i professional, preparar-se per a un futur sostenible i retribuir als països i comunitats d’acollida.

Material addicional:

  1. ACNUR
  2. Capacitació i formació tècnica i vocacional